Archive | พันธุ์ไก่ RSS feed for this section

พันธุ์ไก่

25 ม.ค.
ไก่ประดู่หางดำ

เป็นไก่พื้นเมืองพันธุ์หนึ่งของประเทศไทย เพศผู้มีขนลำตัวดำ สร้อยคอหลังสีแดงประดู่ ปาก แข้งดำ ผิวหนังสีขาวอมเหลือง เปลือกไข่สีขาวนวลถึงน้ำตาลอ่อน หงอนถั่ว ส่วนเพศเมียมีขนสีดำทั้งตัว ลักษณะอื่นๆ คล้ายไก่เพศผู้

ไก่เหลืองหางขาว

เป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองที่มีรูปร่างสูงโปร่ง ขนาดใหญ่ ขนลำตัวมีสีดำ มีขนสีขาวแซม ขนปีกสีดำแซมขนขาวปลายปีก ขนพื้นลำตัวและขนปีกปกคลุมด้วยสร้อยคอ สร้อยหลังและสร้อยปีกสีเหลืองหรือสีเหลืองอมแดง ขนหางเป็นพวงสีดำมีขนสีขาวแซม ปากและแข้งมีสีเหลือง ผิวหนังสีขาวอมเหลือง เปลือกไข่สีน้ำตาลอ่อน หงอนถั่ว

ไก่แดง

มีรูปร่างสูง ทะมัดทะแมง ขนพื้นลำตัว หน้าคอ หน้าท้อง ขนใต้ปีก ขนสร้อยคอ สร้อยปีกแดง ขนหางมีสีดำหรือแดงมีขนสีขาวแซม ปากและแข้งสีเหลือง ผิวหนังสีขาวอมเหลือง เปลือกไข่สีน้ำตาลอ่อน หงอนถั่ว

ไก่ชี

มีรูปร่างโปร่ง ขนลำตัว สร้อยคอ สร้อยหลังและขนหางมีสีขาว ปากและแข้งสีเหลืองและขาวอมเหลือง ผิวหนังสีขาวอมเหลือง เปลือกไข่สีขาวนวล หงอนถั่ว

ไก่ชี้ฟ้า (Chee Fah)

เป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นของชาวเขาในเขตอำเภอภูชี้ฟ้า แม่ฟ้าหลวง เถิง และเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไก่พันธุ์นี้กรมปศุสัตว์ได้รวบรวมพันธุ์ มาทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2544
ลักษณะประจำพันธุ์ เพศผู้มีขนหลัง (suddle) และขนหางมีสีดำ หงอนจักร ขนตา ปาก แข้ง ผิวหนัง เนื้อ กระดูกและเครื่องในมีสีดำ เพศเมียมีขนสีเหลือง อ่อนสลับดำ ทั่วทั้งตัวคล้ายกับลายนกคุ้ม หงอนจักร ขอบตา ปาก แข้ง ผิวหนัง เนื้อ กระดูกและเครื่องในมีสีดำ น้ำหนักมาตรฐาน พ่อพันธุ์หนัก 2.5 กิโลกรัม แม่พันธุ์หนัก 1.8 กิโลกรัม

สมรรถภาพการผลิต

น้ำหนักแรกเกิด 25.1 + 3.2 กรัม
น้ำหนัก 12 สัปดาห์ 849.2 + 123.6 กรัม
น้ำหนัก 16 สัปดาห์ 1,259.1 + 217.2 กรัม
อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 151.4 + 6.8 กรัม
น้ำหนักเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,388.3 + 178.4 กรัม
น้ำหนักไข่ฟองแรก 30.7 + 2.0 กรัม

 

ไก่ฟ้าหลวง (Fah Luang Chicken)

เป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นของชาวเขาในเขตอำเภอภูชี้ฟ้า แม่ฟ้าหลวง เถิง และเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไก่พันธุ์นี้กรมปศุสัตว์ได้รวบรวมพันธุ์มาทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี 2544

ลักษณะประจำพันธุ์ เพศผู้มีขนหลัง (Suddle) และขนสร้อยคอสีเหลืองเข้ม ขนหางมีสีดำหงอนจักร ขอบตา ปาก แข้ง ผิวหนัง เนื้อ กระดูกและเครื่องในมีสีดำ พ่อพันธุ์หนัก 2.3 กิโลกรัม แม่พันธุ์หนัก 1.7 กิโลกรัม

สมรรถภาพการผลิต

น้ำหนักแรกเกิด 25.3 + 2.9 กรัม
น้ำหนัก 4 สัปดาห 142.0 + 32.2 กรัม
น้ำหนัก 8 สัปดาห์ 439.0 + 92.7 กรัม
น้ำหนัก 16 สัปดาห์ 1,253.9 + 287.3 กรัม
อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 153.3 + 7.3 กรัม
น้ำหนักเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,376.6 + 193.2 กรัม
น้ำหนักไข่ฟองแรก 30.6 + 2.1 กรัม

 

ไก่แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son Chicken)

เป็นไก่พื้นเมืองท้องถิ่นที่เลี้ยงกันมากในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรที่เลี้ยงมีทั้งเกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆ และชาวเขาไม่ว่าจะเป็นมูเซอ ลีซอ ฯลฯ ไก่พันธุ์นี้บางทีเรียกว่า ไก่ตอ กรมปศุสัตว์ได้รวบรวมพันธ์มาทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี 2544
ลักษณะประจำพันธุ์ เพศผู้มีขนหลัง (Suddle) และสร้อยคอมีสีเหลืองเข้ม ขนลำตัวและหางมีสีดำ มีปุยขาวที่โคนหาง หงอนจักร แข้งสีดำเรียวเล็กเหมือนไก่ป่า ผิวหนังสีขาว เพศเมีย ขนทั้งตัวมีสีเหลืองกระหรือสีน้ำตาลอ่อนลายป่า หงอนจักร แข้งสีดำเรียวเล็กเหมือนไก่ป่า ผิวหนังสีขาว พ่อพันธุ์ 1.4 กิโลกรัม แม่พันธุ์ 0.9 กิโลกรัม

สมรรถภาพการผลิต

น้ำหนักแรกเกิด 19.9 + 2.8 กรัม
น้ำหนัก 4 สัปดาห 106.2 + 24.1 กรัม
น้ำหนัก 8 สัปดาห์ 310.3 + 68.3 กรัม
น้ำหนัก 16 สัปดาห์ 837.8 + 160.5 กรัม
อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 148.8 + 26.2 กรัม
น้ำหนักเมื่อให้ไข่ฟองแรก 829.7 + 13.6 กรัม
น้ำหนักไข่ฟองแรก 26.7 + 3.0 กรัม
ไก่เบตง

เป็นไก่ที่พบมากในอำเภอเบตง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และบางอำเภอในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นไก่ที่มีเชื่อสายมาจากไก่พันธุ์แลนชาน ประเทศจีน
ลักษณะประจำพันธุ์ มีขนสีเหลืองทองถึงเหลืองออกตลอดลำตัว ขนที่ขึ้นเป็นประเภทขนอ่อนและสั้น ปกคลุมตลอดลำตัว ทำให้มองดูเหมือนไก่ไม่มีหาง ไม่มีปีก ปากสีเหลืองจงอยปากงองุ้ม แข็งแรง ผิวหนังสีเหลือง หรือสีแดงเรื่อๆ แข้งและนิ้วสีเหลือง หงอนจักร น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้หนัก 3 กิโลกรัม เพศเมียหนัก 2.7 กิโลกรัม ให้ไข่ฟองแรกเมื่ออายุ 169 วัน เมื่ออายุ 5 เดือน ได้น้ำหนัก 1.92 กิโลกรัม ให้อาหารประมาณ 115 กรัม

ไก่เซียงไฮ้ (Shianghai Chickens)

ไก่พันธุ์นี้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย ราวปี 2524 โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ถวายไข่มีเชื้อแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลักษณะประจำพันธุ์ เพศผู้และเพศเมียมีลักษณะทั่วไปคล้ายๆ กับไก่โร๊ดไอแลนด์แดงแต่มีรูปร่างและน้ำหนักตัวมากกว่าไก่โร๊ดฯ สีขนมีสีเหลืองเข้ม ขนปลายคอมีสีดำ หงอนจักร แข้งและผิวหนังสีเหลือง เปลือกไข่สีน้ำตาล แข้งมีขน น้ำหนักพ่อพันธุ์ 4.00 กิโลกรัม น้ำหนักแม่พันธุ์ 3.1 กิโลกรัม

สมรรถภาพการผลิต

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 190.0 กรัม
น้ำหนักเมื่อให้ไข่ฟองแรก 2,079 + 133 กรัม
จำนวนไข่ต่อปี 180 + 19 ฟอง

ที่มาhttp://www.dld.go.th/poultry/breed_native.html

Advertisements